เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลหลวงเหนือในปี พ.ศ. 2540 มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต อบต. อีกบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบล

พื้นที่

พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลนาแก
ทิศใต้ ติดต่อเขตตำบลหลวงใต้
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลบ้านแหง
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนาแก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ส่วนประปา โทรศัพท์ มีใช้เป็นบางหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้ถนนสายหลักเส้นพหลโยธิน

ผลิตภัณฑ์

ไข่สดเสริมไอโอดีน,กระเป๋าหนังแท้

สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ LN@LUANGNUEA.GO.TH
Copyright © 2018. All Rights Reserved. Web Design by siump@hotmail.com