ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

เบอร์ตรง โทร. 054-261400 , 054-261401 แฟกซ์ 054-261158 แจ้งเหตุด่วน/ดับเพลิง 054-261043
 หน่วยงานภายใน
 เบอร์ภายใน
 หมายเหตุ
 ฝ่ายศึกษา
 12
 
 สำนักปลัด
 13
 
 กองช่าง
 14
 
 ผอ.ช่าง
 15
 
 เลขานุการ
 17
 
 ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 18
 
 ปลัดเทศบาลฯ
 19
 
 รองนายก
 20
 
 นายกเทศมนตรีฯ
 21
 
 สปสช.
22
 
 งานพัสดุ
23
 
 ผอ.คลัง
24
 
 งานการเงิน
25
 
 งานจัดเก็บฯ
26
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)