ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ที่อยู่:
เทศบาลตำลบหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ
อำเภองาว
ลำปาง
52110
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ 0 5426 1401
โทรสาร:
โทรสาร 0 5426 1158
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
-