ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

1
Address:
เทศบาลตำลบหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ
อำเภองาว
ลำปาง
52110
ประเทศไทย
Phone:
โทรศัพท์ 0 5426 1401
Fax:
โทรสาร 0 5426 1158
Mobile:
-