เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: result-tender

Number of Subcategories: 34
Subcategories:
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560 Files: 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 Files: 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560 Files: 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560 Files: 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 Files: 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560 Files: 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560 Files: 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560 Files: 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560 Files: 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 Files: 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 Files: 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2561 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 Files: 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 Files: 1

No files available yet for this category!

สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ LN@LUANGNUEA.GO.TH
Copyright © 2018. All Rights Reserved. Web Design by siump@hotmail.com