ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Cannot find 24-05-62 subfolder inside /home/luangnue/domains/luangnuea.go.th/public_html/images/sampledata24-05-62/ folder.
Admiror Gallery: 5.1.1
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

24 พฤษภาคม 2562 นายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมประชุมการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ระดับตำบล


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by