ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ


วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น. นายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ ได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยดำเนินการล้างตลาดสดอำเภองาว

16367.jpg16368.jpg16365.jpg16366.jpg16369.jpg16371.jpg16363.jpg16370.jpg16372.jpg16364.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by