ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

 เทศบาลตำบลหลวงเหนือ นำโดย นายณรงค์  เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับท่านปลัดอำเภองาว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลหลวงเหนือร่วมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2563