ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: tender-plan-2561
หน้าที่ 1 จาก 2
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
ประกาศ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 พ.ค.2563

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก (Over Lay) ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศยกเลิกแผนจ้างเหมากำจัดขยะโดยเอกชน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 ต.ค.2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการขนย้ายและกำจัดขยะ มูลฝอย ลงวันที่ 13 พ.ย. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินตลาดสุด ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2561

(0 votes)

Download
Download