ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: tender-plan-2561
หน้าที่ 1 จาก 2
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
ประกาศ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(0 votes)

Download
Download
ประกาศ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(0 votes)

Download
Download
ประกาศ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 พ.ค.2563

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก (Over Lay) ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศยกเลิกแผนจ้างเหมากำจัดขยะโดยเอกชน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 ต.ค.2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างเหมาบริการขนย้ายและกำจัดขยะ มูลฝอย ลงวันที่ 13 พ.ย. 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

(0 votes)

Download
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2562

(0 votes)

Download
Download