ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: wintender
หน้าที่ 1 จาก 2
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
Number of Subcategories: 9
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Subcategories:
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯเดือนพฤศจิกายน 2563 Files: 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 Files: 1
Files:
ประกาศผู้ชนะเสอนราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 4

(0 votes)

Download
Download




ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างหลังคาทางเดินตลาดสดตำบลหลวงเหนือ

(0 votes)

Download
Download




ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ 6

(0 votes)

Download
Download




ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ 3 และบ้านแหง หมู่ 1

(0 votes)

Download
Download




ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านดอนไชย หมู่ 4 จำนวน 3 โครงการ

(0 votes)

Download
Download




ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโป้ หมู่ 6

(0 votes)

Download
Download




ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านดอนไชย หมู่ 4 แลพบ้านใหม่ หมู่ 5

(0 votes)

Download
Download




ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ 3

(0 votes)

Download
Download




ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติก บ้านดอนไชย หมู่ 4 วัดศรีมุมเมือง หมู่ 5

(0 votes)

Download
Download




ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ 1 บ้านสบแหง

(0 votes)

Download
Download