ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: wintender
หน้าที่ 2 จาก 2
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
Number of Subcategories: 8
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Subcategories:
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 Files: 0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 Files: 1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 Files: 1
Files:
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ 2 บ้านศรีป้าน

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมฝายทุ่งเหล่า บ้านร่องเห็ดพัฒนา หมู่ 8

(0 votes)

Download
Download
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยานพาหนะ ขนาด 1 ตัน

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยานพาหนะ ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ

(0 votes)

Download
Download
ประการรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านคุ้ม หมู่ที่ 3

(0 votes)

Download
Download