ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ


การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.19 น. เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ โดย นายณรงค์  เครือระยา  แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  ต่อสภาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

2.jpg6.jpg5.jpg1.jpg4.jpg3.jpg


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)