ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ชื่อผู้แจ้ง :*
E-mail: ผู้แจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้แจ้ง:
-
หัวข้อที่แจ้ง :*
รายละเอียด :*
กรุณากรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพ :
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)