ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Category: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Information
Created 2021-03-04
Changed
Version
Size 724.2 KB
System
Downloads 24
Information
Created 2021-02-12
Changed 2021-05-12
Version
Size 96.73 KB
System
Downloads 11
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 1.84 MB
System
Downloads 40
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 3.08 MB
System
Downloads 23
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 860.33 KB
System
Downloads 31
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)