ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Download details

การจัดแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 การจัดแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563

Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 2.93 MB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by
Downloads 18
License
Price
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)