ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Category: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Information
Created 2021-01-19
Changed 2021-01-21
Version
Size 299.46 KB
System
Downloads 37
Information
Created 2021-01-19
Changed 2021-01-21
Version
Size 274.36 KB
System
Downloads 30
Information
Created 2021-01-19
Changed 2021-01-21
Version
Size 358.95 KB
System
Downloads 37
Information
Created 2020-02-27
Changed 2021-01-21
Version
Size 345.51 KB
System
Downloads 32
Information
Created 2019-10-09
Changed 2021-01-21
Version
Size 350.5 KB
System
Downloads 28
Information
Created 2019-07-08
Changed 2021-01-21
Version
Size 496.76 KB
System
Downloads 24
Information
Created 2019-07-08
Changed 2021-01-21
Version
Size 1.37 MB
System
Downloads 26
Information
Created 2019-07-08
Changed 2021-01-21
Version
Size 1.66 MB
System
Downloads 25
Information
Created 2019-07-08
Changed 2021-01-21
Version
Size 496.76 KB
System
Downloads 32
Information
Created 2019-07-08
Changed 2021-01-21
Version
Size 1.05 MB
System
Downloads 25
Information
Created 2019-07-08
Changed 2021-01-21
Version
Size 721.97 KB
System
Downloads 33
Information
Created 2019-04-04
Changed 2021-01-21
Version
Size 516.86 KB
System
Downloads 21
Information
Created 2019-01-15
Changed 2021-01-21
Version
Size 305.55 KB
System
Downloads 22
Information
Created 2019-01-03
Changed 2021-01-21
Version
Size 454.48 KB
System
Downloads 26
Information
Created 2018-10-08
Changed 2021-01-21
Version
Size 998.03 KB
System
Downloads 29
Information
Created 2018-07-21
Changed 2021-01-21
Version
Size 511.86 KB
System
Downloads 24
Information
Created 2018-07-21
Changed 2021-01-21
Version
Size 589.25 KB
System
Downloads 23
Information
Created 2018-07-20
Changed 2021-01-21
Version
Size 334.52 KB
System
Downloads 24
Information
Created 2018-04-11
Changed 2021-01-21
Version
Size 362.26 KB
System
Downloads 31
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)