ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 19/05/2022 05:42
ติดเชื้อใหม่วันนี้ = 5633 ราย
ติดเชื้อทั้งหมด = 4388610 ราย
หายแล้ววันนี้ = 8042 ราย
รักษาหายแล้วทั้งหมด = 4298132 ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ = 60880 ราย
เสียชีวิตวันนี้ = 45 ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด = 29598 ราย