ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 26/09/2023 06:00
ติดเชื้อใหม่วันนี้ = 0 ราย
ติดเชื้อทั้งหมด = 4757049 ราย
หายแล้ววันนี้ = 0 ราย
รักษาหายแล้วทั้งหมด = 4692636 ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ = 29942 ราย
เสียชีวิตวันนี้ = 0 ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด = 34471 ราย