ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 03/12/2021 05:04
ติดเชื้อใหม่วันนี้ = 4971 ราย
ติดเชื้อทั้งหมด = 2125729 ราย
หายแล้ววันนี้ = 5402 ราย
รักษาหายแล้วทั้งหมด = 2031156 ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ = 73728 ราย
เสียชีวิตวันนี้ = 33 ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด = 20845 ราย