Download details

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

  • จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดทิ้งขยะประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Information
Created 2021-10-08
Changed 2021-10-08
Version
Size 2.22 MB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by Super User
Downloads 9
License
Price
new.gif

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ