Download details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริกรขนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดทิ้งขยะ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริกรขนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดทิ้งขยะ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Information
Created 2021-10-07
Changed
Version
Size 355.61 KB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by
Downloads 9
License
Price
new.gif

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ