Download details

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร โดยวิธีคัดเลือก

Information
Created 2022-01-24
Changed
Version
Size 1.14 MB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by
Downloads 81
License
Price
QR-Code dieser Seite

รายงานผลการดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ