Download details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ การเกษตร บริเวณทุ่งพัง-ร่องแมว หมู่ที่ ๔ บ้านดอนไขย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ การเกษตร บริเวณทุ่งพัง-ร่องแมว หมู่ที่ ๔ บ้านดอนไขย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Information
Created 2023-03-01
Changed 2023-03-30
Version
Size 252.05 KB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by Super User
Downloads 69
License
Price
QR-Code dieser Seite