Download details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเข้า พื้นที่การเกษตรทุ่งโป้เหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งโป้ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเข้า พื้นที่การเกษตรทุ่งโป้เหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งโป้ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Information
Created 2022-12-07
Changed 2023-03-30
Version
Size 246.58 KB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by Super User
Downloads 48
License
Price
QR-Code dieser Seite