Download details

ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนื่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดทิ้งขยะ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนื่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดทิ้งขยะ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Information
Created 2021-01-19
Changed 2021-01-21
Version
Size 274.36 KB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by Super User
Downloads 56
License
Price
new.gifnew.gifnew.gifnew.gif

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ