ติดต่อ

1

Contact

Address:
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ
อำเภองาว
ลำปาง
52110
ประเทศไทย
Phone:
โทรศัพท์ 0 5426 1401
Fax:
โทรสาร 0 5426 1158
Mobile:
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com

Links

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.