Download details

ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนื่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดทิ้งขยะ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนื่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยไปยังจุดทิ้งขยะ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) HOT

Information
Created 2021-01-19
Changed 2021-01-21
Version
Size 274.36 KB
Rating
(0 votes)
Created by Super User
Changed by Super User
Downloads 222
License
Price
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.