ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Category: แผนพัฒนาท้องถิ่น
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Information
Created 2021-05-14
Changed
Version
Size 1.25 MB
System
Downloads 16
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 3.31 MB
System
Downloads 32
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.08 MB
System
Downloads 62
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 109.6 KB
System
Downloads 36
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)