ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Category: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Information
Created 2021-01-19
Changed 2021-01-21
Version
Size 374.22 KB
System
Downloads 33
Information
Created 2021-01-19
Changed 2021-01-21
Version
Size 1.4 MB
System
Downloads 32
Information
Created 2021-01-19
Changed 2021-01-21
Version
Size 443.14 KB
System
Downloads 38
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 534.11 KB
System
Downloads 37
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 606.66 KB
System
Downloads 25
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 561.8 KB
System
Downloads 27
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 571.35 KB
System
Downloads 26
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 566.62 KB
System
Downloads 30
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 583.25 KB
System
Downloads 32
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)