ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Category: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
Information
Created 2021-05-14
Changed
Version
Size 2.57 MB
System
Downloads 12
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 9.87 MB
System
Downloads 41
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 3.17 MB
System
Downloads 27
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 3.14 MB
System
Downloads 29
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 4.27 MB
System
Downloads 31
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ luangnuea001@gmail.com
Copyright © 2021. All Rights Reserved.
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)