Cannot find 22-2-61 subfolder inside /home/luangnue/domains/luangnuea.go.th/public_html/images/activity22-2-61/ folder.
Admiror Gallery: 5.1.1
Server OS:Apache/2
Client OS:Unknown
PHP:7.4.11

          

      วันพฤหัสบดีที่ 22  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  09.00 น. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ โดยนายณรงค์  เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ  พร้อมด้วยประธานสภา 

      รองประธานสภา   รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบล  หลวงเหนือ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภองาว  สำนักงานคุมประพฤติ

       จังหวัดลำปาง  ได้ดำเนินการจัดการจัดทำแนวกันไฟป่า ในพื้นที่เสี่ยง ณ ป่าชุมชน บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา        หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่    smilesmile  

      


AdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by

Copyright © 2021. All Rights Reserved.