โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.