เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: wintender
หน้าที่ 1 จาก 2
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
ประการรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านคุ้ม หมู่ที่ 3

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยานพาหนะ ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยานพาหนะ ขนาด 1 ตัน

(0 votes)

Download
Download
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมฝายทุ่งเหล่า บ้านร่องเห็ดพัฒนา หมู่ 8

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ 2 บ้านศรีป้าน

(0 votes)

Download
Download
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ 1 บ้านสบแหง

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติก บ้านดอนไชย หมู่ 4 วัดศรีมุมเมือง หมู่ 5

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ 3

(0 votes)

Download
Download
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านดอนไชย หมู่ 4 แลพบ้านใหม่ หมู่ 5

(0 votes)

Download
Download
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เลขที่ 194 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5426 1401 โทรสาร 0 5426 1158
อีเมล์ LN@LUANGNUEA.GO.TH
Copyright © 2018. All Rights Reserved. Web Design by siump@hotmail.com