ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหลวงเหนือ


      วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือร่วมกับประธาน อสม. 6 หมู่บ้าน ประชุมพร้อมทีมงานชุดปฎิบัติงาน ปราบไวรัสโควิด -19 มอบผ้าปิดจมูก แจลกอฮอร์ เครื่องวัดไข้เทอร์โมสแกน สำหรับออกคัดกรองชาวบ้านหรือผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาป้องกันโรคโควิด✌️✌️
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน❤️❤️
#ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
#อำเภองาวเราต้องรอด✌️✌️
#ไม่มีที่ไหนอุ่นใจเท่าบ้านเรา

16356.jpg16353.jpg16355.jpg16354.jpgAdmirorGallery 5.1.1, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Website security test completed by